Ambulàncies per a esdeveniments socials

Congressos, fires, convencions, festes d'empresa, sopars de gala, llançaments de producte, festes culturals, festes populars, concerts, correfocs, rodatges publicitaris, rodatges cinematogràfics, etc.

Ambulàncies per a esdeveniments esportius

Activitats en exteriors, federacions, clubs, esports extrems, motor.

Ambulàncies per a esdeveniments laborals

Planes d'emergències, simulacres.

Ambulancias para eventos en Barcelona

Com definim els dispositius de riscos previsibles adequats per al teu esdeveniment?

Ambulàncies Catalunya desenvolupa un dispositiu a mesura i sempre respectant els estàndards de qualitat que ens atorga la ISO 9001 i la UNE 179002. Elaborem un estudi diferenciat en tres fases (disseny, execució i desactivació) i consistent en els següents passos:

Tens alguna consulta respecte als decrets i normes?

Què diu la llei?

A Catalunya, existeixen diversos decrets i normes que afecten d'una manera directa o indirecta a aspectes importants dels esdeveniments que es duguin a terme i que estableixen l'obligatorietat d'elaborar plans d'autoprotecció en aquelles activitats que potencialment puguin generar situacions d'emergència.

Qui és el responsable?

Segons el decret 82/2010, Capítol 1, Disposicions generals, Art. 3: “Organitzadors, persones titulars de l'activitat i la persona titular del centre tenen la responsabilitat d'implantar i mantenir les mesures adequades per garantir una seguretat sanitària durant la celebració de l'esdeveniment”.

Quines empreses o col·lectius es poden veure afectats?

Instal·lacions, espectacles, etc… que estiguin dins del catàleg del decret 82/2010 i/o els esdeveniments que ho adoptin en el seu pla d'autoprotecció.

Els nostres clients, la nostra millor garantia
Carrer Begur 36-38 08028 BARCELONA
Tel +34 93 422 88 88
Fax +34 93 422 04 48
cooperativa@ambulanciescatalunya.com

Contacta'ns
Ambulàncies Catalunya, més de 30 anys al teu servei

  • *camps obligatoris